Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert vzw De Mark een boomplantactie met medewerking van de gemeentebesturen van Herne, Bever en Galmaarden. Hoofddoelstelling is de (her)aanplant van streekeigen struiken en bomen. De actie is elk jaar een groot succes. Het gemeentebesturen van Galmaarden en Herne ondersteunen deze actie en geven tevens subsidies voor deze aanplantingen.

De bomenverkoop 2018, gestart op 15 augustus, is afgesloten op 20 oktober.

Nabestelling is niet mogelijk. De leverancier moet voldoende tijd hebben om de verschillende variëteiten te vinden!