Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook
 
Johan Ooghe
 
Johan is geboren en getogen te Galmaarden en is zelfs na zijn verhuis naar Wallonië nog steeds actief lid van de vzw De Mark.
Hij woont momenteel in Jemelle (Rochefort). waar hij kan genieten van de prachtige natuur. 
Na jarenlange cursussen van fotografie heeft hij in deze activiteit een professioneel niveau bereikt.
Zijn interesses gaan vooral naar de microwereld van vogels, reptielen, insecten,spinnen,….
Johan neemt nog steeds deel aan de natuurstage voor kinderen met de activiteit "Fotografie" waar hij kinderen met een microscoop laat kijken naar de wereld van kleine diertjes.

Johan heeft auteursrecht op zijn foto's. Het auteursrecht van de fotograaf behelst dat de door de fotograaf genomen foto's niet mogen gebruikt worden zonder diens toestemming, niet mogen verspreid worden en niet commercieel gebruikt. De foto's mogen ook niet bewerkt worden (bv. met photoshop) verknipt, gewijzigd zonder toestemming van de fotograaf (recht op vaderschap). 

 
Johan maakt foto's voor zijn plezier. Indien er iemand voor niet commerciële toepassingen een foto gebruikt dan mag dit zonder auteursrechten te moeten betalen of goedkeuring te vragen.
Het vermelden van zijn naam als fotograaf is een zaak van respect voor zijn uren lang wachten en op het juiste moment afdrukken. 
Enkele foto's kan je bekijken via de link naar zijn fotogallerij  http://www.johanOoghe.biz. Het terugkeren naar "To the overview" is effentjes zoeken. Gans bovenaan staan vier pijltjes. Het terugkeren kan door te klikken op het pijltje dat naar boven is gericht.
 
Luc Meert
 
Voorbije winter maakte ik in Thailand een mooie boservaring mee, die ik geïnteresseerde lezers van VZW De Mark niet wil onthouden. We beheren met onze VZW immers zelf ook een min of meer natuurlijk bos: het Kluysbos, waar ik soms wandelingen gids. Hoewel het om bossen van totaal verschillende types en dimensies gaat, vallen er volgens mij altijd wel wat parallellen te trekken.
Het verhaal kan je lezen door te klikken op deze LINK .