Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

VZW de Mark is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Wij zijn een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, beschermen en beheren. Daarnaast zetten we ons ook in voor natuureducatieve projecten,  bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten, en stiltebeleving en innerlijke rust (yoga). We hebben momenteel drie natuurreservaten die we samen met de terreinploeg van Natuurpunt beheren.

 

 

Flash news

 
15/07/2020:
De bomenverkoop is opnieuw gestart. Bestelling kan via deze website of via een bestelformulier aan te vragen bij André Prové (054/5892017) of Tony Geldolf (054/589651). De volgende "Samen" gaat volledig over de corona en zal het bestelformulier voor de bomenverkoop niet bevatten! Bestellingen worden aangenomen tot 20 oktober. Nabestellingen zijn niet mogelijk.