Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

VZW de Mark is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Wij zijn een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, beschermen en beheren. Daarnaast zetten we ons ook in voor natuureducatieve projecten,  bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten, en stiltebeleving en innerlijke rust (yoga). We hebben momenteel drie natuurreservaten die we samen met de terreinploeg van Natuurpunt beheren.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert vzw De Mark een boomplantactie met medewerking van de gemeentebesturen van Herne, Bever en Galmaarden. Hoofddoelstelling is de (her)aanplant van streekeigen struiken en bomen. De actie is elk jaar een groot succes. Het gemeentebesturen van Galmaarden en Herne ondersteunen deze actie en geven tevens subsidies voor deze aanplantingen.

De bomenverkoop 2019 is gestart op 12 juni 2019.

 

 

Flash news

 

Drie belangerijke wijzigingen ten opzichte van de gedrukte versie van de Nieuwsbrief Juli 2019:

- Creatieve hout-workshop gaat niet door op zaterdag 26 oktober om 17:00 uur maar op vrijdag 25 oktober om 19:00 uur (datum en uur gewijzigd).

- Voor Creatief-hout moet er 12 euro gestort worden  vóór 18 oktober op rekening van vzw De Mark Galmaarden BE05 4412 5182 4175.Inschrijving verplicht vóór 27 september. Kan telefonisch bij André 054/589217 (tussen 18 en 20 uur) of via mail andreprove@hotmail.com

- Leer je streek kennen. Inschrijving verplicht vóór 27 september. Kan telefonisch bij André 054/589217 (tussen 18 en 20 uur) of via mail andreprove@hotmail.com.

- Bomenverkoop: gelieve zo spoedig mogelijk te bestellen, en zeker voor 20 oktober 2019. Na bestellingen zijn niet mogelijk. Vanaf deze datum volgt voor ons nog heel wat werk (bestelbon opmaken voor de leverancier, ..). De leverancier moet ook voldoende tijd hebben om de levering klaar te maken en de planten te bestellen die hij niet zou staan hebben.