Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

VZW de Mark is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Wij zijn een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, beschermen en beheren. Daarnaast zetten we ons ook in voor natuureducatieve projecten,  bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten, en stiltebeleving en innerlijke rust (yoga). We hebben momenteel drie natuurreservaten die we samen met de terreinploeg van Natuurpunt beheren.

 

 

Flash news

 
 
8/11/2020

Door de recente tweede lockdown kan de levering van uw planten voorzien op zaterdag 7 november 2020 niet doorgaan. De levering van uw planten wordt verschoven naar zaterdag 27 februari 2021. Wij zullen u in de week van 15 februari een herinneringsmail sturen. Voor vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij André Prové op het nummer 054/58 92 17 tussen 18 uur en 20 uur of via email andreprove@hotmail.com

28/12/2020 Errata Nieuwsbrief Januari 2021

Yogalessen: Wanneer : moet zijn    "Vanaf 2 februari tot en met 1 juni 2021" in plaats van "Vanaf 2 februari tot en met 2 juni 2021"

Onderhoudsnoei van hoogstamfruit bomen gaat door op zondag 21 maart in plaats van zaterdag 21 maart.